Informació Legal

Texts Legals Versió 3 10-2017

1.1 Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. [D'ara endavant BEEP], és el titular del portal web beep.es, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, NIF B43067586, Inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 2414, Foli 51, Full T-8145 Inscripció 51è, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada en el paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic lopd@beep.es.

CONCEPTE D'USUARI 

La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BEEP en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS” 

BEEP no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i BEEP no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de beep.es ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant al connectar al portal web beep.es com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. BEEP pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

BEEP declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, BEEP no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

BEEP no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que BEEP realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BEEP.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de BEEP i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BEEP.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per la BEEP. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de BEEP No es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” beep.es.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de BEEP. Estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BEEP.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a BEEP per la qual cosa vam realitzar el màxim esforç per assegurar-nos que el nostre procés de transaccions sigui segur i que la seva informació personal estigui a bon resguard:

No Comparteixi dades personal.

Identifiqui els Correus Electrònics Falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing').

Comuniqui els intents de 'phishing'.

Sempre efectuï els seus pagaments mitjançant els mitjans de pagament de BEEP.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

BEEP mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del compte a BEEP ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a BEEP perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignore tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de BEEP o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui fora dels mitjans de pagament descrits en les condicions generals, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-lo fraudulent.

BEEP utilitza el domini "beep.es" per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: beep.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "beep.es" en la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de BEEP.

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "El seu compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing' 

Envieu un correu electrònic a l'adreça lopd@beep.es i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l'adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-a lopd@beep.es i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

SEMPRE S'EFECTUÏ SEUS PAGAMENTS MITJANÇANT ELS MITJANS DE PAGAMENT DE BEEP.'

Els pagaments realitzats a través dels mitjans de pagament de BEEP són segurs, estan garantits, i són els únics mètodes de pagament autoritzats i reconeguts a BEEP.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I-commerce.

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia. D'acord amb l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

"La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.

 

1.2 Política de Privacitat (LOPD)

TEXT LEGAL 

De conformitat a l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals facilitades a través de els formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de TICNOVA QUALITY TEAM, SL [D'ara endavant BEEP domiciliada al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, NIF B43067586, Inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 2414, Foli 51, Full T-8145 Inscripció 1º, E- mail lopd@beep.es, per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb les ofertes de productes i serveis que ofereix BEEP.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà electrònic, relatiu a altres productes i serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça lopd@beep.es indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a la C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS oa través de correu electrònic a lopd@beep.es i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ dE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

BEEP està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis als quals s'accedeix a través del portal web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als Usuaris de beep.es, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

BEEP Considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, BEEP informa:

1-Titularitat dels Fitxers

BEEP amb domicili social al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es.

En va concretar, els tats recollides a través de la present web, s'incorporen al fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] amb el Codi d'inscripció [2151750329]. Als que a els serà aplicable la present Política de Privacitat.

2-Reollida i tractament

El fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a. Per al Fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web beep.es.

b. Gestionar i resoldre les qüestions

c. i remetre'ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de BEEP.

2.2-Encarregat del Tractament

En el cas que hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l'ompliment dels diversos formularis que conté la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè BEEP enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment s'oposar a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça lopd@beep.es indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat

BEEP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de BEEP Podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- Envia un correu electrònic a: lopd@beep.es.

- Comunicació per escrit dirigida a: BEEP, C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS.

BEEP procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

BEEP procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5- Canvi de Normativa

BEEP es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: lopd@beep.es.

 

1.3 Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i què no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l'ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit de la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les fem servir generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: una cookie pot utilitzar-se per diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de "cookies", mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari "navegador". No obstant això, TICNOVA QUALITY TEAM, S.L., no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les galetes en diferents navegadors:

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. (BEEP) en el seu domini beep.es no utilitza cap tipus de "cookie", pel tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI Nom de la "Cookie" Expira Informació
COOKIES PROPIES
www.beep.es nemerwork.politicaCookies 1 mes Control versió texts legals
www.beep.es nemerwork.tiendaSeleccionada 1 mes Control de la botiga seleccionada
www.beep.es nemerwork.usuario 1 any Control de l'usuari
COOKIES DE TERCERS
www.beep.es __RequestVerificationToken Sessió altres
www.beep.es .ASPXFORM$ 15 dies altres
www.beep.es ASP.NET_SessionId Sessió altres
www.beep.es __atuvs 1 dia altres
www.beep.es __atuvc 30 minuts a partir de la configuració o actualizació Es fa servir per determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
beep.es __utmc Fi de la sessió del navegador No s'utilitza en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
beep.es __utmz Sis mesos a partir de la configuració o actualizació Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
beep.es __utmv Dos anys a partir de la configuració o actualizació Es fa servir per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador fa servir el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També es feia servir per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
addthis.com um 2 anys Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com __atuvc 2 anys i 1 dia Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com uit 1 dia Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com bt 2 años Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com di2 2 anys Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com dt 1 mes Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com loc 2 anys Addthis (Xarxes Socials)
addthis.com uid 2 anyos Addthis (Xarxes Socials)

 

Un cop llegida tota la informació facilitada, vam avisar a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització de les seves navegacions, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

stpesa@datalogic.es

Aquest lloc web pot utilitzar algunes 'cookies' per millorar la seva experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació pel nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la política de cookies