Informació addicional RGPDUE

3.0 Informació addicional (general)
Textos Legals Versió 12 06-2020
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable GRUP TICNOVA
C/ Ignasi Iglesias, 161 -Pol. Ind. Mas Batlle- 43206 REUS
NIF B43067586
Tel. 977 30 91 00
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel•lació.
Destinataris Destinatari de la cessió Les empreses que formen part del Grup Ticnova
Finalitat de la cessió Enviament de la informació publicitària de les societats que formen part del grup Ticnova.
Legitimació de la cessió Consentiment del interessat.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets te? Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol•licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides. En determinats casos, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a pd@ticnova.es. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si vol disposar d'un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l’AGPD: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: https://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

Aquest lloc web pot utilitzar algunes 'cookies' per millorar la seva experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació pel nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la política de cookies

la Politica de Cookies